PR Onderzoek


De doelstellingen van Manutan & Evident P.R.

Op basis van verrassend maar gedegen onderzoek publiciteit genereren om enerzijds de naamsbekendheid van Manutan te vergroten, en anderzijds Manutan te positioneren als thought leader binnen het domein van bedrijfsinrichting en beleving met als thema: ‘Make work more pleasant’.

De Novio Research aanpak

Om de kans op publicatie zo groot mogelijk te maken hebben we een representatieve steekproef van meer dan 800 Nederlanders uit het Novio Research panel ondervraagd over hun werkomgeving, hun ergernissen op kantoor en hun relaties met collega’s. Na een gedegen review van de door Evident P.R. opgestelde vragenlijst door onze research experts is het onderzoek vervolgens binnen een week uitgevoerd – van het programmeren van de vragenlijst tot het opleveren van de onderzoeksresultaten.

De uitkomsten

De belangrijkste en meest opvallende resultaten van het onderzoek werden in een persbericht gedeeld. Dit werd vervolgens breed opgepikt in de landelijke media op zowel radio, TV als verschillende online kanalen. De uitzending van Hart van Nederland bleek de meeste PR waarde te genereren, gevolgd door een item op Radio 538. Uit onze gevalideerde ROI analyse bleek dat de PR waarde van dit persbericht maar liefst 47.791 euro bedroeg!

                                     tim

  • Tim Knaapen
  • Commercial Backoffice Manager
  • +31 (0)88 2345 700