Ons onderzoekspanel biedt directe toegang tot uw doelgroep

Een goed beheerd panel is het fundament voor goed onderzoek. Direct toegang tot consumenten, zakelijke beslissers of gespecialiseerde doelgroepen. Zowel nationaal als internationaal.

Geef aan wat uw onderzoeksdoelgroep is, dan vertellen wij u binnen een dag wat de mogelijkheden zijn. In ons overzichtelijke voorstel lichten we onze werkwijze, planning en kosten toe.

Wereldwijd

Novio Research heeft veel ervaring op het gebied van internationaal marktonderzoek. Het uitvoeren van een project in meerdere landen vraagt om specifieke aandacht en expertise.

 

Onze organisatie maakt het mogelijk om snel en goed een project in meerdere landen uit te voeren tegen lage kosten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een andere manier van organiseren:

  • Een centraal team van experts zorgt voor goede aansturing en begeleiding.
  • Een centraal platform voor datacollectie zorgt voor consistente vragenlijsten en een efficiente verwerking van de resultaten.
  • Rechtstreekse vertaling in de vragenlijstsoftware sluit fouten en interpretatieverschillen uit.
  • Onze vertaalbureaus worden continu beoordeeld op een ratingsysteem dat is gebaseerd op feedback van de respondent.
  • Er is altijd één aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. Dat maakt de lijnen kort, waardoor we snel en efficiënt kunnen werken.

worldmap

panel1

Boodschappers

Boodschappers zijn diegenen in het huishouden die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de (dagelijkse) boodschappen. Het zijn dus diegenen die de beslissingen nemen over huishoudelijke aankopen. Door de veranderende arbeidsparticipatie en emancipatie is deze doelgroep aan veel verandering onderhevig. Alhoewel het merendeel van deze doelgroep vrouw is, zien we dat het percentage mannen steeds meer toeneemt. Doordat tijd binnen deze doelgroep steeds meer wordt ingeruild voor geld zien we ook dat de behoeften en het gedrag van deze doelgroep steeds meer veranderen.

Meer weten?

panel2

Zakelijk

Hoe bereik je professionals en op welke wijze kun je deze druk bezette doelgroep enthousiasmeren voor marktonderzoek? Er is heel veel mogelijk op dit vlak, maar het vraagt vaak wel om een andere aanpak dan bij consumenten. Relevantie, persoonsgerichte aanpak en beloning op maat zijn zeker voor zakelijke doelgroepen belangrijkere succesfactoren. Novio Research ondersteunt veel B2B marketeers door unieke toegang te bieden tot een zeer zorgvuldig opgebouwd zakelijk panel. Binnen het zakelijke panel kunnen we selecties maken op de meest uiteenlopende variabelen, denk bijvoorbeeld aan branche, beroep, beslissingsbevoegdheid en aantal werknemers binnen de organisatie.

Meer weten?
panel3

Senioren

De groep mensen van 50 jaar of ouder wordt een steeds belangrijkere groep. Niet alleen wordt de groep steeds groter, maar ook steeds meer kapitaalkrachtig en onderwerp van marketingcampagnes.

Een groot deel zijn zogeheten empty-nesters (geen thuiswonende kinderen meer). Een belangrijke doelgroep met veel tijd en geld, maar vaak onderbelicht door marketeers. Wat vaststaat, is dat ouderen van nu actiever zijn dan ouderen van vroeger. Een ruime meerderheid van de ouderen tussen de 60 en 75 jaar is te kwalificeren als `actief`. Deze groep geniet nog volop van het leven, voelt zich nog lang niet oud, is actief op internet en heeft vaak een eigen woning. Ongeveer eenderde van de ouderen, met name de groep ouder dan 75 jaar, voldoet niet aan dit beeld. Bij deze ouderen beginnen vaak gezondheidsproblemen op te spelen. Deze groep is tevens veel spaarzamer dan andere ouderen. Wel hechten zij ook veel waarde aan hun zelfstandigheid.

De ontwikkeling van internetgebruik onder deze doelgroep is veel minder snel gegaan dan bij jongeren, desondanks is het (ondertussen) zeer goed mogelijk onderzoek te doen onder senioren. Novio Research heeft hier veel ervaring mee.

Meer weten?
panel4

Millenials

Millennials, ook wel generatie Y genoemd, is de beschrijving voor de generatie jongeren die geboren zijn in de periode 1980 tot 2000.

Het is de eerste generatie die is opgegroeid met de nieuwe golf van informatie en communicatietechnologie. Dit heeft gezorgd voor een generatie die erg gericht is op technologie en op veel terreinen vaak als voorloper kan worden gezien.

NovioResearch heeft veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek onder millenials. indien op de juiste manier benaderd is deze groep ook zeer goed bereid hun mening te delen over allerlei(persoonlijke) onderwerpen.

Meer weten?
panel5

Kids & Jongeren

Het merkgebruik en dde voorkeur voor merken start al op jonge leeftijd. Daarom is kennis over deze doelgroep en het kennen van de motivaties van groot belang voor veel marketeers.

Hoe pak je een jongeren campagne aan en wat zijn de succesfactoren van een jongerensite? Hoe doe je onderzoek onder jongeren? Belangrijke vragen, want jongeren zijn innovatief, hebbensteeds meer te besteden en weten daarnaast hun ouders vaak te beïnvloeden. Voor producenten en bedrijven is het interessant om kinderen al op jonge leeftijd te confronteren met hun merk, logo en producten. Jongeren zijn om verschillende redenen een aantrekkelijke doelgroep voor marketeers. Het bereiken en beïnvloeden van het jongerensegment is een mooie uitdaging voor de marketeer. Trends veranderen met de dag.

Om deze redenen is onderzoek onder kinderen en een jongerenpanel van wezenlijk belang voor het op de juiste manier ontwikkelen van activiteiten. Echter, onderzoek onder kinderen vraagt om specifieke expertise en dient conform strikte regels plaats te vinden. DIt geldt zowel voor de wijze van uitnodigen als voor de wijze waarop het onderzoek met het jongerenpanel wordt uitgevoerd. Novio Research heeft veel ervaring in het uitvoeren van onderzoek onder jongeren en kinderen. Ook zijn de vragenlijsten aangepast aan de specifieke manier waarop kinderen gebruik maken van hun PC, tablet of smartphone.

Meer weten?

Uw doelgroep?

We hebben op onze website een aantal courante doelgroepen geïntroduceerd. Het op een juiste manier definiëren en afbakenen van de onderzoeksdoelgroep is niet alleen essentieel voor goed onderzoek, maar let ook vaak nauw. Novio Research is expert op het gebied van doelgroep definitie en selectie. Vanuit onze onderzoek panels en partnernetwerk kunnen we bijna iedere doelgroep bereiken. Wij horen graag van u naar welke doelgroep u op zoek bent, dan hoort u snel van ons wat wij voor u kunnen betekenen!

Naam

Organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres

Hoe kunnen wij u helpen?